Поръчай на 0888234511 или на имейл

EN    BGПриложение на системите за Водна мъгла

Системите за водна мъгла могат да се използват и в индустрията, производствата, земеделието, животновъдството и други.

 

Водна мъгла в Индустрията и Производствата

 

Често системите за водна мъгла се използват за:

- сваляне на прахови частици

- повишаване на влажността

- разпръскване на препарати / течности

- разпръскване на вода / овлажняване на продукцията

- охлаждане на машини

- дезинфекция

 

 

Водна мъгла в Земеделието и Животновъдството


Системите за водна мъгла имат следното приложение :
- разпръскване на торове / течности
- повишаване на влажността в парници / гърбарници / оранжерии
- оросяване на въздуха против насекоми
- охлаждане на животните (най-често едър добитък)
- дезинфекция